1. Læs mere om beregneren
  2. Installatør login
Uponor

Beregn den mulige besparelse på opvarmning af boligen her.

Forudsætningerne bag Uponors beregner

Udregningerne i Uponors beregner er estimater, som vi er kommet frem til ved gennemsnitlige betragtninger for bygningens byggeår. Det forudsættes i beregningen at der er installeret gulvvarme i hele det indtastede boligareal. De angivne priser er overslag og tager ikke højde for afvigelser fra gennemsnittet og brugeradfærd.

Man kan indtaste det reelle energiforbrug og energipris for at få en mere præcis beregning. Uponor fraskriver sig ansvaret for de priser, estimater og beregninger, der er brugt i beregneren.

Årlig besparelser

Besparelsen er baseret på det gennemsnitligt energiforbrug for boligen afhængigt af byggeår fratrukket energi til opvarmning af varmt brugsvand. Der tages højde for det varmeproducerende anlægs virkningsgrad, som afhænger af valget af kedel. Nyere kedel er defineret som en kondenserende kedel, ældre kedel er defineret som en ikke kondenserende kedel.

Priser og installationsomkostninger

Energiprisen er en gennemsnitlig forbrugerprisbetragtning. Der kan også benyttes faktuelle værdier. Bemærk, at der kan være store variationer i fjernvarmeprisen.

Installationsprisen er et overslag på en standardinstallation, som er placeret nemt tilgængeligt i boligen:

Øvrige begreber

Øvrige begreber, som i høj grad anvendes af fagfolk, anvendes i forbindelse med prioritering af energibesparende initiativer på forskellige opgaver:

Forbehold

Det gennemsnitlige energiforbrug, som varmebesparelsen er beregnet ud fra, er ikke nødvendigvis korrekt. En bolig kan være efterisoleret, og energiforbruget kan være nedbragt, hvilket beregneren ikke tager højde for. Virkningsgraden på en eventuelt kedel kan variere afhængigt af vedligeholdelses grad og type, den anvendte virkningsgrad kan afvige fra gennemsnittet. Energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand kan variere afhængigt af forbrugsmønstre i husstanden.